Network Nation

#7 - Հայկ Հովակիմյան - Repat Riarch, Tumanyan.Online

March 07, 2021 Episode 7
Network Nation
#7 - Հայկ Հովակիմյան - Repat Riarch, Tumanyan.Online
Show Notes

Այս էպիզոդում զրուցում եմ Repat Riarch Youtube Channel-ի և Tumanyan.Online հայերեն սովորելու առցանց դպրոցի հիմնադիր՝ Հայկ Հովակիմյանի հետ։

Հայկը, տեսնելով, որ հայաստանյան մեդիա դաշտը հեղեղված է անորակ ու դեգրադացնող կոնտենով, որոշել է փոխել այս իրավիճակը։ Ստեղծելով կրթական նյութեր՝ Հայկի ու իր թիմի նպատակն է 1 տարվա ընթացքում ապահովել N1 կրթական թրաֆիկը Հայաստանում, իսկ 5 տարվա ընթացքում դառնալ N1 մեդիա հարթակը հայկական աշխարհում։

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=KGpCRrUd8PA&ab_channel=NetworkNation

Repat Riarch
https://www.youtube.com/channel/UCNznjTbNF9b-AGrQJ3n15Ew
https://www.facebook.com/repatriarch

Թումանյան Օնլայն
https://tumanyan.online/

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=KGpCRrUd8PA&ab_channel=NetworkNation

Network Nation Podcast
https://www.haykvardanyan.com/
https://www.facebook.com/NetworkNationPodcast
https://www.youtube.com/channel/UClf8E-ncQXnSPXidVKVNQcA